tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Means the same thing as,wh ats going on
whats up in this piece?
viết bởi Falze 04 Tháng mười, 2006

Words related to Up In This Piece

sup what is happening what is up whats goin on what's up