tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
to be high
I was up in the heavens all day.
viết bởi justino 23 Tháng hai, 2012