tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To use the the Urban Dictionary edit page to publish words you added.
Check out the word sexslur. I urban selfedit it.
viết bởi failbogzs 23 Tháng một, 2012