tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A uterpii is a cute word for uterus when a woman is pregnant.
person1.Hey i have a baby in my uterpii!
person2. Awh, how cute!
viết bởi Sarai E 20 Tháng mười, 2011