Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là latergram:
 
1.
Vaginal Sand Extraction: To have sand professionally removed from one's vagina.
Whats wrong with Howard, does he need a V.S.E.?
viết bởi mallratt 07 Tháng mười, 2013
4 1
 
2.
VSE
San Francisco Portola District Gang Varrio South East.
Don't mess with my VSE niggas, they (cray).
viết bởi Portola 16 Tháng sáu, 2013
3 1
 
3.
VSE
"Dude, wanna grab a beer and a burger?"
"No, thanks, I'm VSE."
viết bởi kikanjuuneko 28 Tháng mười, 2006
3 5