Top Definition
VMB
Virgin Mary Boy

Someone who hasn't had a lot of sexual experience.
Look at him getting a boner from just looking at her. He's such a VMB
#virgin #humping #sex #jizz #boy
viết bởi Fakster 04 Tháng năm, 2009
VMB
Vending Machine Breakfast: A pastry or something from a vending machine at work that you eat if you don't have time to have anything better. Some people will have VMLs or even (God help them) VMDs.
Oh, man, what time is it? 6:45?! Shit, I gotta get to work. I'll just have to have a VMB.
viết bởi Mel 13 Tháng mười, 2003
vmb
Vacate My Bowels
I can't believe I didn't VMB when you fell off the pier!
#holy crap batman #i shit myself #i shat myself #crapped my pants #deuced the skivies
viết bởi charlie & Hef 04 Tháng một, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×