tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A woman's vagina, tang, pu tang, cooter.
I sure could enjoy a piece of va jan tan right about now.
viết bởi Shabutie 04 Tháng ba, 2005