tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
When a women has Crabs.
Man 1: Yo, I'm so gonna bag tonight
Man 2: Not with her. She has them vaga-berries hidden in her bush. You're gonna get the mega itch
viết bởi Mizuzuki 22 Tháng ba, 2010