Top Definition
Noun -an enlarged and rigid state of the vagina, typically in female sexual excitement.
"Lydia had a vagina boner when checking out Flush Studios.com"
#boner #arousal #female excitement #lady pleasures #female erection
viết bởi Saucy_Jack 24 Tháng sáu, 2009
A boner...for your vagina
"He was so sexy I got a vagina boner."
#vaj-eye-nuh bownurrr #boner #vagina #bone #bonerific
viết bởi Kappa Theta Mu 23 Tháng một, 2012
a transvestite with a boner
Josh and Michael have a vaginaboner.
#vagina #boner #penis #pussy #dick
viết bởi tacotacofuckyourob 08 Tháng một, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×