tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
A term of Northern English origin, pertaining to heavy drinking, heavy sessioning and general human flourishing.
Woah Calvin, you've hit the sauce pretty hard. What a Vanway!
viết bởi StandardShanter 18 Tháng một, 2011