tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
An Olympic class Jamaican sprinter.
Coach No. 1: Wow! That Usain Bolt can sure run fast.
Coach No. 2: Yep! He is a velocirasta.
viết bởi Mojo1962 14 Tháng mười hai, 2013