tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Being utterly pwned in Call of Duty
Ya bitch i just Veltrified your ass, suck my dick, yeah.
viết bởi Jimminy Slicker 16 Tháng hai, 2010