tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A nice way of saying labia, girl lips, etc
He parted her velvet curtains for entry
viết bởi nastynorman 05 Tháng một, 2006