tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A blowjob given from someone who has removed their false teeth.
Rita took out her teeth and gave Marvin a velvet suck.
viết bởi BlowjobBonnie 15 Tháng năm, 2012