Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
A girl who keeps a man only by her sexual skills.
Man why havent you ditched that bitch yet?
That bitch has me with her Venus Snatch Trap.
viết bởi tunazz 15 Tháng sáu, 2008
37 10

Words related to Venus Snatch Trap:

bitch cunt pussy snatch tunazz