tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
adj: the worst possible way to define an odor
JT was disgustend because his balls smelled straight venvent
viết bởi Jim 26 Tháng chín, 2003