tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Local band from Cumberland, Maryland.
Did you see Verse Of A Saint live?
YEAH MAN THEY FUCKING ROCKED!
viết bởi Uknoooww 14 Tháng mười một, 2012