tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
To 'geek out' to the Nth degree.
At Comic Con you pulled a Vibo upon getting Leonard Nimoy's autograph.
viết bởi Ms. Pon Farr 06 Tháng mười hai, 2011