Top Definition
The obscure vibrating feeling one receives, causing the person to look at there phone to check if they have an incoming call or received a text message. When this is in fact not the case you have experienced Vibrallitis.
"hold on i have an incoming call, oh false alarm just another case of Vibrallitis"

Pronounced Vi - brah - light - us
#vibrating syndrome #phone #mobile phone #vibrate #vibration #vibrating phone #think your phones vibrating
viết bởi jawds909 09 Tháng mười một, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×