Top Definition
The obscure vibrating feeling one receives, causing the person to look at there phone to check if they have an incoming call or received a text message. When this is in fact not the case you have experienced Vibrallitis.
"hold on i have an incoming call, oh false alarm just another case of Vibrallitis"

Pronounced Vi - brah - light - us
viết bởi jawds909 09 Tháng mười một, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×