tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
awesome dude who is not a terrorist
vicram is not that evil
viết bởi blazinglion 09 Tháng một, 2012