tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Bud Light, The Drink of Champions
Strap: Bud Light, It's Victory Juice Baby Get It Done!
viết bởi Sammy DX 16 Tháng tư, 2010