tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Is a a portable video player
I have a videonow to watch
viết bởi Michael 28 Tháng hai, 2005