Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
1. Another way to say fucking bitch but sounding alot nicer and funnier.
2. Arizona Slang
That Viking Betch just stole my wallet
viết bởi Mskrtu 21 Tháng bảy, 2008
10 5

Words related to Viking Betch:

alternate curse words betch bitch fucking slang