tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Balling asian from 2 north
He's a Viladate. He's viladating.
viết bởi Big Tswift 26 Tháng một, 2009