tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A swinging elf with a sharp tongue and sharp looks.
Vilmar is SO dreamy
viết bởi Nencraban 05 Tháng tư, 2004