tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A reverse gay massage.
Would you like a Vinnie Barbarino?
viết bởi sackingsfan 03 Tháng mười, 2012