tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A euphemism for one's penis, equating it with a sword.
"My Virgin Cleaver glows blue when Orcish prostitutes are near."
viết bởi DepthsofMordor 02 Tháng mười hai, 2009