tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Heroin, a miracle drug derived from the poppy.
I'd be in bad shape without my Vitamin H.
viết bởi Riba Tuculo 28 Tháng mười một, 2004