tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
an Italian Last name; usually attached with an hot person.
Bob Vitullo
viết bởi 123information_asap 19 Tháng sáu, 2011