tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
Retarted bastard with an IQ of -10
A monkey is smarter than Viveck.
viết bởi Viveck Gupta 24 Tháng năm, 2003
 
2.
smart and prudent
please contact Me n i'll show u how
viết bởi viveck gupta 09 Tháng mười hai, 2003