tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
An adjective describing something exciting, extremely fun, hot, or electrifying.
"That chick is voltaic!" "That party was voltaic!"
viết bởi Discoboogi 20 Tháng tám, 2008