tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Possibly the reincarnation of Jesus. Maybe not.. who knows
viết bởi Anonymous 26 Tháng năm, 2003