tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A retard who lives in w3p with waddle48
Hey VoodooDude you retard
viết bởi VoodooDude 06 Tháng hai, 2004