"Vice-President I'd Like (to) Fuck"

Expansion of the word MILF.
Sarah Palin is such a VPILF. Dude! Did you know she was damn near Miss Alaska? Total VPILF!
#sarah palin #vpilf #milf #hottie #hot mom
viết bởi electricsushi 30 Tháng tám, 2008
Vice President I'd Like to Fuck
(variation of MILF)
McCain's running mate is a total VPILF
#milf #vp #president #like #mom
viết bởi Zaphod314 29 Tháng tám, 2008
"Vice President I'd Like to Fuck"

Similar to a milf, dilf, or pilf, but referring specifically to a Vice President, former Vice President, or Vice Presidental candidate.

Might have come to popularity because of http://www.vpilf.com/
Example: John McCain's running mate Sarah Palin
Usage: "Al Gore was such a VPILF."
#pilf #milf #dilf #vice president #cougar
viết bởi Primalmoon 29 Tháng tám, 2008
Vice President I'd like to fuck.
Sarah Palin is a total vpilf!
#vice #president #id #like #to #fuck #vpilf
viết bởi Plol 19 Tháng chín, 2008
Recognizing her beauty pageant past and as a hockey mom, refers to Republican Vice Presidential candidate, Sarah Palin, as the VPILF, the Vice President I'd like to F*CK.
Dude, Sarah Palin is hot. Definitely - VPILF material.
#palin #vpilf #milf #flirj #mccain
viết bởi jdisco 16 Tháng chín, 2008
Similar to milf, what Sarah Palin will be if she becomes the next Vice President of the United States. She'll be a heartbeat away from becoming a pilf.
"That Sarah Palin is a smokin' vpilf"
#vpilf #v-pilf #veep #milf #pilf #sarah #palin #lipstick #lip #stick #pig #hockey #mom #hockey mom #hot #alaska
viết bởi ben012886 15 Tháng chín, 2008
(n). Vice President I'd Like To Fuck
Sarah Palin is a VPILF yo.
#sarah palin #vice president #vp #vpilf #mccain #obama #presidential race #2008 #alaska #milf
viết bởi abc123dfdsfafddafs 12 Tháng chín, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×