"Vice-President I'd Like (to) Fuck"

Expansion of the word MILF.
Sarah Palin is such a VPILF. Dude! Did you know she was damn near Miss Alaska? Total VPILF!
viết bởi electricsushi 30 Tháng tám, 2008
Vice President I'd Like to Fuck
(variation of MILF)
McCain's running mate is a total VPILF
viết bởi Zaphod314 29 Tháng tám, 2008
"Vice President I'd Like to Fuck"

Similar to a milf, dilf, or pilf, but referring specifically to a Vice President, former Vice President, or Vice Presidental candidate.

Might have come to popularity because of http://www.vpilf.com/
Example: John McCain's running mate Sarah Palin
Usage: "Al Gore was such a VPILF."
viết bởi Primalmoon 29 Tháng tám, 2008
Recognizing her beauty pageant past and as a hockey mom, refers to Republican Vice Presidential candidate, Sarah Palin, as the VPILF, the Vice President I'd like to F*CK.
Dude, Sarah Palin is hot. Definitely - VPILF material.
viết bởi jdisco 16 Tháng chín, 2008
Similar to milf, what Sarah Palin will be if she becomes the next Vice President of the United States. She'll be a heartbeat away from becoming a pilf.
"That Sarah Palin is a smokin' vpilf"
viết bởi ben012886 15 Tháng chín, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×