tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
WHAT A FUCKED UP LIFE
kid 1: yo my dad kicked me out of da house
kid 2: damn bro...i feel sorry for u
kid 1: *sigh* WAFUL
viết bởi mr. slang chang jong 09 Tháng mười hai, 2009