tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A SOUND THAT SHOWS GREAT EXPRESSION AND GRAND INTRIGUE
"WAPF"
"SWEET BUSINESS"
viết bởi MARK ANTHONY MILLER 13 Tháng một, 2009