tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
WHEN AN CRIP AND ANOTHER CRIP MEET
CRIPS WAY OF SAYING WASSUP
WAT DAT C LIKE CUZZ REAL REAL CRIPISH
viết bởi WHITWHIT V.Y.G BEECH 02 Tháng tư, 2009