WEB
Why Even Bother?
When its useless to try and would be a waste of time
poster 1: I love this girl
poster 2: This girl will just reject you... its a waste of time
poster 1: yeah, WEB, i'm just too pathetic for her
viết bởi div3 18 Tháng mười, 2009
a web is a "weekend bastard", someone who rents a house for the weekend is a complete and total asshole.
"Those webs think they run the place."
viết bởi gobacktophilly 16 Tháng tám, 2009
WEB
Whatever Bitch.
person 1:"FTFY"
person 2:"WEB"
viết bởi An0n3m0u5 16 Tháng hai, 2010

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×