tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
derived by lil jon in the usher video "yeah" it means that mr jon is happy....
saying yeah really means u are happy
viết bởi ashleys lil bro 27 Tháng hai, 2005