Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
other known as Wheres the banana?
Girl: wtb?!!?
Guy: right here((unzips pants))
Girl: nice!
viết bởi x3 Amannnda 09 Tháng năm, 2006
32 108

Words related to WTB?!!?:

banana dick hard penis unzips