tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
other known as Wheres the banana?
Girl: wtb?!!?
Guy: right here((unzips pants))
Girl: nice!
viết bởi x3 Amannnda 09 Tháng năm, 2006

Words related to WTB?!!?

banana dick hard penis unzips