tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
Short for Walt Whitman High School (a school in Bethesda, MD)'s cross country team. Wins numerous awards in tournaments.
WWXC for life.
viết bởi MarymountGirl12345 03 Tháng một, 2011