tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Michael's catchphrase on the ABC tv show Lost
"Waaalt! I'm coming for you buddy, just hang on!"
viết bởi LostFantic 07 Tháng mười một, 2009

Words related to Waaalt!

abc jack jackface lost michael tv walt