tìm từ bất kỳ, như là queefing:
 
1.
Michael's catchphrase on the ABC tv show Lost
"Waaalt! I'm coming for you buddy, just hang on!"
viết bởi LostFantic 07 Tháng mười một, 2009
6 1

Words related to Waaalt!

abc jack jackface lost michael tv walt