Top Definition
Pronounced, \ Wah Sh \ A noun; Sometimes Vulgar, often used in Pennsylvania to describe an object, feeling, or situation that is unfavorable, nonsensical, or likened to excrement.
1.Michael: "That chinese food we got was terrible, it tastes like waaash."

2. Jeremy: "I feel pretty good today..no...(on second thought) I feel like waaash."

3. David: "This whole divorce proceeding has gone so poorly. Its really just one big peice of waaash."
#crap #poop #terrible #sickly #nonsense
viết bởi Snakealadeto 30 Tháng chín, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×