tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A term for masturbation often in the shower.
My brother was wacking daisies for thirty minutes until he jizzed everywhere.
viết bởi Michael Johnson Junior 29 Tháng mười hai, 2008