When u take a dump, crap, turd.... u know. And it starts to move and u say, "What the Hell?" and then it attacks u
Alex: "Damn man, I found a walkingturd in my toilet yesterday"
Jim: "Wow"
viết bởi Awesomedude32 16 Tháng hai, 2009
A person that has a tendency to dress in brown frequently.

The word was created when Nick was wearing a brown shirt, brown sweater, brown shoes, and listening to his brown Zune. We then called him a walking turd.

Also used to define a UPS man (see turd on wheels)
Did you see Nick yesterday? He was like a walking turd!
viết bởi Jewnyer 14 Tháng hai, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×