Top Definition
1. The predecessor of the Otter Dance.
2. An expression of joyful emotions.
3. The native sound of the Sobel habitat.
"Well I say governor, WALOO!!!"
viết bởi gamerdank420 15 Tháng chín, 2008
1. The sound of a Sand Creature (Opi) on Family Guy's Blue Harvest version of Star Wars.

2. The sound high people make when the hear and/or find something amazing.
1. jdork: "There's a roach in the ashtray, WaLOO"
viết bởi jdork92 13 Tháng tám, 2010
zero, nothing
1. to make a bid of zero, waloo
2. to bid zero, and take zero, waloo
3. a card game
viết bởi California big Mike 28 Tháng mười hai, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×