tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
extremely over excited.
He was wanke when he heard about the concert
viết bởi The Crusade 14 Tháng tám, 2008