tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Another word for penis.
"Dang girl, quit yanking on my wankelheimer"
viết bởi Her02N0one 24 Tháng mười, 2013