tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
God of the net, Exterminator from the evil scum on this planet, Dutch.
WapFlap, GOD
viết bởi Shaulain 08 Tháng mười hai, 2003